Nieuw uniek opleidingsaanbod voor zij-instromers

Nieuw uniek opleidingsaanbod voor zij-instromers

Thomas More-hogeschool ontwikkelt 16-daagse opleiding met steun van provincie Antwerpen.

Provincie Antwerpen kiest voor kwaliteit van onderwijs en wil dat zij-instromers beter voorbereid worden voor ze van start gaan. Daarnaast moeten ze ook coaching krijgen tijdens hun eerste schooljaar. Dat is de ambitie van gedeputeerde voor flankerend onderwijsbeleid Kathleen Helsen. Daarom vraagt de provincie Antwerpen aan de lerarenopleidingen om een gepast aanbod uit te werken. Thomas More-hogeschool ​ geeft als eerste een uniek opleidingsaanbod vorm, geschikt voor zij-instromers. Wie het bedrijfsleven ruilt voor de klas, betaalt geen inschrijvingsgeld dankzij de investering van 36.000 euro door de Provincie Antwerpen.

Vorig schooljaar waren er 4.697 zij-instromers in het Vlaams onderwijs. Een stijging met 60% ten opzichte van het schooljaar 2020-2021. Daar staat tegenover dat 28% van de zij-instromers in schooljaar 2019-2020 en 2020-2021 het schooljaar na hun start, niet langer in onderwijs actief zijn (cijfers van het Departement Onderwijs Vlaanderen).

Bedrijven uit diverse sectoren zoals de zorg, life sciences, bouw en logistiek uiten meer en meer bezorgdheid over het tekort aan vakleerkrachten in ons onderwijs. En dit terwijl een goede basisopleiding broodnodig is voor leerlingen om te starten in het bedrijfsleven. Zij-instromers brengen ervaring en kennis uit het bedrijfsleven in de klas. Het gaat om mensen die vanuit een ander beroep gastleraar worden of een flexi-job in het onderwijs starten. Maar voor de klas staan, vraagt - ook voor een vakexpert - een bijkomende competentie.

Hoe werkt een puberbrein?

​Er is dus nood aan een basisvorming die pedagogische en didactische handvaten aanreikt. De provincie Antwerpen investeert daarom 36.000 euro uit het Fonds Levenslang Leren in een nieuw opleidingsaanbod EduConnect – Vanuit je bedrijf krachtig voor de klas van Thomas More-hogeschool. Zij-instromers krijgen een 6-daagse pedagogische-didactische basisvorming waarin ze concrete zaken leren als: Hoe kom ik een klas binnen, hoe spreek ik de leerlingen aan, wat zijn mijn lesdoelen om te bereiken in één lesuur, wat moeten de leerlingen kennen en kunnen? Hoe werkt een puberbrein en hoe hou ik hen gemotiveerd bij de les? Met gerichte tips en tricks, oefensessies en kaders op vraag van de zij-instromers staan de nieuwe vakleerkrachten straks sterker voor de klas.

Uniek in Vlaanderen

Tijdens het eerste jaar dat ze voor de klas staan, krijgen ze bovendien maandelijks een verdiepingsmoment. Ze kunnen met hun vragen en noden die ontstaan tijdens het lesgeven, opnieuw terecht bij Thomas More. De 6-daagse basisvorming en de 10 verdiepingsmomenten zorgen zo voor een opleiding van 16 dagen die uniek is in Vlaanderen. Dit resulteert in een totaal van 112 opleidingsuren.

Speeddaten met scholen

​Kathleen Helsen, gedeputeerde voor flankerend onderwijs- en arbeidsmarktbeleid: “Onze kinderen moeten les krijgen. Dat lukt helaas niet elke dag omwille van een tekort aan leerkrachten. Daarom hebben we zij-instromers nodig, maar we moeten hen goed voorbereiden en voldoende lang ondersteunen. Want nu de nood hoog is, moeten we de krachten bundelen. Via dit opleidingsaanbod naar zij-instromers zullen we erin slagen om de uitval van zij-instromers te verminderen dankzij een samenwerking met Thomas More-hogeschool en sectorfederaties van bedrijven uit zorg, life sciences, bouw en logistiek. Samen zetten we de schouders onder dit massief opleidingspakket. En dat is nodig. Eén op de vier zij-instromers verlaat de klas binnen het jaar. Met 112 lesuren en matching van zij-instromers met scholen, winnen onze bedrijven, leerlingen, scholen en de zij-instromers zelf.”

Drie aspecten maken dit aanbod uniek.

  • Thomas More leert de zij-instromers eerst zwemmen vooraleer ze in het water gegooid worden, door de begeleiding voor én tijdens het lesgeven.
  • De theorie wordt meteen omgezet in de praktijk doordat zij-instromers aan elkaar lesgeven mét concrete lesdoelen.
  • Thomas More zorgt ook voor een koppeling met de scholen doordat de zij-instromer via een speeddate kan kennismaken met het aanbod en de visie van een school.

Katelijne Van der Pas, unitmanager Lerarenopleidingen Thomas More-hogeschool, licht toe: “Een beperkte groep zij-instromers kon bij Thomas More eerder al een 3-daagse stoomcursus volgen. Dat aanbod was een goede maar te beperkte start voor nieuwe vakleerkrachten zonder klaservaring. Wat ontbrak is nu aangevuld: een 16-daagse opleiding waar ruimte is om de klaservaringen van de zij-instromers uit te wisselen en te verfijnen tijdens terugkomdagen. Daarom zijn we tevreden met de steun van de provincie om het begeleidingsaanbod uit te breiden naar nog meer zij-instromers. Deze opleiding geeft de nodige ondersteuning om als zij-instromer gesterkt voor de klas te starten!”

Samenwerking met sectoren

De provincie investeert vanuit het Fonds Levenslang Leren 36.000 euro in het ontwikkelen van dit 16-daags opleidingspakket. De sectororganisaties van bedrijven uit zorg, life sciences, bouw en logistiek engageren zich om dit opleidingsaanbod bekend te maken. Ze zullen werknemers in verschillende bedrijven in de provincie informeren over het opleidingspakket en de werkgevers stimuleren om hun personeel de stap te laten zetten richting onderwijs.


  • Praktische info opleiding

De opleiding start dinsdag 23 april 2024. Meer informatie over de 16-daagse opleiding vind je hier.

  • Fonds Levenslang Leren

Vanuit het Fonds Levenslang Leren werd reeds de ontwikkeling en testing van zes nieuwe opleidingen opgestart. Deze worden ontwikkeld door het volwassenenonderwijs en bedrijven samen, om de (digitale) basiscompetenties van kortgeschoolde werknemers in de bedrijven te versterken. Het Fonds bestaat sinds 2020 en de provincie investeerde er reeds 330.000 euro in.

www.provincieantwerpen.be/appel (zie Aangepast opleidingsaanbod)

  • Contact Thomas More
Katelijne Van der Pas unitmanager Lerarenopleidingen Thomas More Kempen
  • Contact Provincie Antwerpen

Beleidsverantwoordelijke
​Kathleen Helsen, cd&v, gedeputeerde bevoegd voor flankerend onderwijs- en arbeidsmarktbeleid
​Perscontact: Ellen Wauters
​M 0478 81 23 51
​E ellen.wauters@provincieantwerpen.be

 

  • Digitaal beeldmateriaal:

Beeldmateriaal in hoge resolutie kan je hier downloaden.

Graag vermelden: ©provincie Antwerpen

 

 

 

 

Over Thomas More News

Hier gebeurt het. Met 42 bacheloropleidingen, 19 graduaten en meer dan 21.000 studenten in Antwerpen, Geel, Lier, Mechelen, Sint-Katelijne-Waver, Sint-Niklaas, Turnhout en Vorselaar is Thomas More de grootste hogeschool van Vlaanderen. Een warme, internationale en bruisende community met optimale leerkansen voor elk talent.

Hier creëren we impact. Met meer dan 250 gedreven onderzoekers in 9 expertisecentra staat Thomas More borg voor toonaangevend praktijkgericht onderzoek met directe resultaten.

Wij zijn een strategische partner voor tal van grote en kleine bedrijven, instellingen en organisaties in de brede regio en ver daarbuiten.

Thomas More maakt deel uit van de Associatie KU Leuven.