Partners in zorg

Partners in zorg

Ergotherapie en Mobilab & Care werken mee aan nieuw tewerkstellingsconcept voor mensen met een beperking: Zorg voor Werk!

Zorg voor Werk! is een nieuw concept voor mensen die omwille van een beperking niet aan de slag kunnen in het reguliere arbeidscircuit. ​ Zorg voor Werk! ontwikkelt een concept van inclusieve tewerkstelling dat toepasbaar is in meerdere werkomgevingen. ​ Het project wil waardering voor het werk van mensen met een beperking verbeteren. ​ De bachelor Ergotherapie, expertisecentrum Mobilab & Care, Begeleid Werken Zuiderkempen, Pasform en Astor zetten in op een langlopende samenwerking. ​ Het project wordt gesubsidieerd door de provincie Antwerpen en kent een vliegende start.

De tewerkstellingsgraad van personen met een beperking in de Europese unie ligt op 48%. ​ Dit percentage ligt 26% lager dan de tewerkstellingsgraad voor personen zonder beperking (74%). ​ België behoort niet tot de beste leerlingen van de klas. De tewerkstellingsgraad van personen met een beperking ligt op een povere 23%, de helft van het Europees gemiddelde! Liefst 74% van de personen met een beperking wordt als inactief beschouwd : personen die niet op zoek zijn naar werk of die niet beschikbaar zijn voor werk. Dit strookt niet met de realiteit: velen willen maar wat graag gaan werken. Vele personen voeren niet-loonvormende activiteiten uit en ervaren elke dag de meerwaarde van werk. ​

Vertrekken van talenten

Personen met een beperking staan uiterst kwetsbaar in een veranderend werkklimaat – dat door de coronapandemie nog versneld wordt. ​ Ze zijn vaak laaggeschoold en de taken die ze uitvoeren staan in vele gevallen onder druk door automatisering en digitalisering. ​ Om tewerkstellingskansen te verhogen, moeten we inzetten op nieuwe concepten.

Zorg voor Werk! vertrekt van mogelijkheden en talenten, niet van beperkingen en wil aantonen dat een inclusieve werkomgeving tot een meerwaarde leidt, ook voor de werkgever en de werkomgeving in zijn geheel.

Klein Veldekens

Met de ontwikkeling van een nieuwe woon- en zorgomgeving Klein Veldekens in Geel, biedt Astor vzw de mogelijkheid tewerkstelling voor personen met een beperking te integreren. ​ Zoals meewerken in de kleinschalige groepswoningen, taken opnemen in de keuken, het aanleggen en onderhouden van moestuin en bloemenborders, meewerken in het dienstverleningscentrum, de buurtwinkel, … Zo ontstaat er een diverse werkomgeving met een concentratie aan ervaring en expertise op het vlak van inclusie. ​ Een ideale omgeving om nieuwe concepten uit te testen en ervaringsdeskundigheid te ontwikkelen.

Story image

 

Vliegende start

Het project kent een vliegende start: vier personen zijn reeds aan de slag in Klein Veldekens. Twee personen werken enkele dagen per week mee met de huismoeder (zorgkundige) in de groepswoningen, twee andere personen ontwikkelen hun vaardigheden in de keuken. ​

Vorming

Zorg voor Werk! zet ook in op opleiding en vorming. ​ De opleiding Ergotherapie en expertisecentrum Mobilab & Care, Begeleid Werken Zuiderkempen en Pasform hebben hier gezamenlijk expertise in opgebouwd, ook met inclusief voortgezet onderwijs. ​ De brede waaier aan sectoren op de site Klein Veldekens (welzijn, horeca, groenzorg, administratie, …) biedt mogelijkheden voor stages. ​

Inclusiecoach

Klassiek ligt het accent op het aanpassen van de werknemer aan de noden en structuren die gelden op de werkplaats. ​ In Zorg voor Werk! gaan we een stap verder en zetten we ook in op aanpassingen van de werkomgeving en de werkcultuur. ​ Een inclusiecoach en ervaringsdeskundigen begeleiden niet enkel de persoon met een beperking, maar ook de werkgever, de collega’s en de werkomgeving.

De partners in dit project zijn Begeleid Werken Zuiderkempen, Astor vzw, Thomas More bachelor Ergotherapie en Mobilab & Care en Pasform vzw. ​ Het is een samenwerking over de sectoren heen (zorg, onderwijs, sociaal cultureel volwassenenwerk) met een lange termijnvisie : de toekomst vraagt dat we duurzaam, divers en wendbaar zijn. Een inclusieve attitude en vaardigheden vormen hierbij een toegevoegde waarde. ​ Kiezen voor diversiteit gaat samen met kiezen voor kwaliteit. ​

Niemand wil aangenomen worden als excuus, maar omwille van talenten en mogelijkheden. ​ Aan ons om dit waar te maken. ​ Voor iedereen. ​ #ZorgvoorWerk!

https://www.facebook.com/zorgvoorwerk

Story image

 

 

 

 

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

 

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

 

​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

 

Campus Geel
Over Thomas More News

Hier gebeurt het. Met 42 bacheloropleidingen, 19 graduaten en meer dan 21.000 studenten in Antwerpen, Geel, Lier, Mechelen, Sint-Katelijne-Waver, Sint-Niklaas, Turnhout en Vorselaar is Thomas More de grootste hogeschool van Vlaanderen. Een warme, internationale en bruisende community met optimale leerkansen voor elk talent.

Hier creëren we impact. Met meer dan 250 gedreven onderzoekers in 9 expertisecentra staat Thomas More borg voor toonaangevend praktijkgericht onderzoek met directe resultaten.

Wij zijn een strategische partner voor tal van grote en kleine bedrijven, instellingen en organisaties in de brede regio en ver daarbuiten.

Thomas More maakt deel uit van de Associatie KU Leuven.