ZNK organiseert studiedagen geriatrie in samenwerking met Thomas More Turnhout en Lier

ZNK organiseert studiedagen geriatrie in samenwerking met Thomas More Turnhout en Lier

Structurele samenwerking tussen Ziekenhuisnetwerk Kempen en zorgopleidingen Thomas More start op 6 maart

ZNK (Ziekenhuisnetwerk Kempen) gaat opleidingen organiseren voor zijn verpleegkundigen in de 'Academie Geriatrie ZNK'. De Kempense ziekenhuizen zullen hiervoor samenwerken met de zorgopleidingen van de Thomas More-hogeschool in Turnhout en Lier. De geplande studiedagen kaderen in de professionalisering van de medewerkers in het zorgprogramma Geriatrie van de vier Kempense ziekenhuizen. De Academie gaat van start met een studiedag op 6 maart, die hernomen wordt op 14, 23 en 31 maart. Het thema voor 2023 is communicatie.

Communicatie is een topic dat voor alle medewerkers van extreem belang is. Daarom ​ kunnen ook zorgkundigen, logistiek medewerkers en paramedici in het zorgprogramma ZNK eraan deelnemen. Voor de gespecialiseerde verpleegkundigen is de studiedag verbonden aan het behoud van de beroepstitel of beroepsbekwaming (15 uur bijscholing per jaar verplicht).

'Een mooie voorbeeld van transmurale samenwerking in de Kempen'

De studiedag die vier keer georganiseerd wordt om iedereen de kans te geven eraan deel te nemen, is de eerste vorming in het kader van de Academie Geriatrie ZNK.

Het aantal geriatrische patiënten in de ziekenhuizen neemt steeds toe. Kwaliteitsvolle zorg voor deze kwetsbare populatie is dan ook van groot belang. Met deze opleiding wil ZNK de kennis van de medewerkers op de geriatrische afdelingen versterken.

De structurele samenwerking tussen het Ziekenhuisnetwerk Kempen en zorgopleidingen Thomas More is een uniek concept en een mooi voorbeeld van transmurale samenwerking in de regio Kempen.


Praktisch

De Studiedag Communicatie in de Geriatrie gaat 4x door op:

  • Maandag 6 maart 2023
  • Dinsdag 14 maart 2023
  • Donderdag 23 maart 2023
  • Vrijdag 31 maart 2023

Locatie: Campus Turnhout van Thomas More, Campus Blairon 800, Turnhout.

Programma

Het programma van de vier studiedagen is identiek:

8.30 – 11.45 u. Plenaire sessie

  • Presentatie zorgprogramma geriatrie door leidinggevenden ZNK
  • Theorie m.b.t. communicatie ‘Wat zeg je echt?’ door lectoren Thomas More

13 – 16 u. Workshops

  • Workshop 1: Communiceren met een patiënt met dementie en zijn mantelzorger door ​ Kasper Borremans/Expertisecentrum dementie Tandem
  • Workshop 2: Communiceren met een verbaal assertief, veeleisend familielid door Tim Rypens Crisistherapeut bij Crisis Respons: training & support.
  • Workshop 3: Communicatie tijdens een palliatieve situatie (patiënt – familie) door werkgroep PNAT (Palliatief netwerk Arrondissement Turnhout).
  • Workshop 4: Communicatie tussen zorgverleners tijdens het interdisciplinair overleg (patiënt betrekken bij zijn/haar zorg) door Anthony Jeuris, hoofdverpleegkundige geriatrie Jessa ziekenhuis.

Meer informatie

Koen Cleymans
Koen Cleymans Coördinator Jobbeurs Zorg & Welzijn

 


 

ZNK - Sinds 2014 jaar werken AZ Turnhout, AZ Herentals, H. Hartziekenhuis Mol en Ziekenhuis Geel samen aan de uitbouw van kwalitatieve patiëntenzorg. Eind 2016 werd deze samenwerking verankerd in het Ziekenhuisnetwerk Kempen.  

Over Thomas More News

Hier gebeurt het. Met 42 bacheloropleidingen, 19 graduaten en meer dan 21.000 studenten in Antwerpen, Geel, Lier, Mechelen, Sint-Katelijne-Waver, Sint-Niklaas, Turnhout en Vorselaar is Thomas More de grootste hogeschool van Vlaanderen. Een warme, internationale en bruisende community met optimale leerkansen voor elk talent.

Hier creëren we impact. Met meer dan 250 gedreven onderzoekers in 9 expertisecentra staat Thomas More borg voor toonaangevend praktijkgericht onderzoek met directe resultaten.

Wij zijn een strategische partner voor tal van grote en kleine bedrijven, instellingen en organisaties in de brede regio en ver daarbuiten.

Thomas More maakt deel uit van de Associatie KU Leuven.